Představení projektu

Základní údaje

Název projektu: Aplikace IT jako faktor individualizace a interaktivity v diagnostických přístupech hudební enkulturace (Netmustesting)
Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Doba řešení: 01/2019 – 12/2021
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Řešitel: prof. PaedDr. Jiří Luska CSc.

Aplikační garanti projektu

Gymnázium Olomouc - Hejčín
Adresa:Tomkova 45, 779 00 Olomouc
Odpovědná osoba za aplikačního garanta:PaedDr. Lenka Dohnalová
Gymnázium Olomouc - Čajkovského
Adresa:Čajkovského 9, 779 00 Olomouc
Odpovědná osoba za aplikačního garanta:Mgr. Vítězslav Kružík, Ph.D.
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Adresa:Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín
Odpovědná osoba za aplikačního garanta:Mgr. Lubomír Kovařík
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
Adresa:Wurmova 13, 777 00 Olomouc
Odpovědná osoba za aplikačního garanta:Mgr. Pavel Zatloukal

Popis výstupu projektu

Internetový portál zpřístupní uživatelům diagnostické interaktivní baterie ve formě webové aplikace. Bude se jednat o databázovou webovou aplikaci postavenou na technologii PHP/MySQL. Součástí aplikace bude administrační část pro sestavování diagnostických baterií a vyhodnocování výsledků.

Další dva výstupy budou:

  • Uspořádání dvou odborných workshopů k problematice diagnostiky hudebnosti a uživatelského prostředí internetového portálu.
  • Vytvoření uživatelského manuálu a jeho edukační evaluace.

Přístup k výstupu/výsledku

Výstup budou využívat všichni externí odborníci aplikačních garantů a cílová skupina studentů ve věkovém rozpětí 12 až 18 let. Na portál budou mít přístup také studenti řešitelského pracoviště. Doba udržitelného přístupu po ukončení projektu činí tři roky.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Interaktivní webové prostředí je v mnoha oblastech velmi rozšířené. Pro náš projekt nás inspirovaly webové portály pro diagnostiku jazykových kompetencí a univerzitní portály pro diagnostiku hudebních schopností a znalostí ve Velké Británii. Naše řešení je inovativní v tom, že se koncentruje na stěžejní a diagnosticky nejefektivnější oblast výškový parametrů hudební řeči.

Harmonogram projektu - milníky

Měsíc / rok Název
03 / 2020 Ukončení vývoje první verze testové baterie
04 / 2020 Pilotní nasazení první verze baterie
07 / 2020 Vyhodnocení výsledků prvního testování
10 / 2020 Nasazení druhé verze testové baterie na portálu
02 / 2021 Vyhodnocení výsledků druhého testování
09 / 2021 Zprovoznění třetí verze internetové baterie na portálu
12 / 2021 Vyhodnocení výsledků třetího testování
Technologická agentura ČR

Projekt č. TL 02000473 Aplikace IT jako faktor individualizace a interaktivity v diagnostických přístupech hudební enkulturace je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta